Ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα / Greek competition section

Ταινίες Παιδιών έως 12 ετών (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 8λ
Ταινίες Παιδιών έως 12 ετών (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 22λ
Ταινίες Παιδιών από 13 έως 16 ετών (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 16λ
Ταινίες Παιδιών από 13 έως 16 ετών (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 24λ
Ταινίες Nέων από 17 έως 20 ετών (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 15λ
Ταινίες Νέων από 17 έως 20 ετών (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 7λ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ - Παρουσίαση ταινιών κινηματογραφικών εργαστηρίων (2020)
 • Camera Zizanio
 • 46min

European Competition Section / Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα

/EUROPEAN/ Children's Films up to 12 years old (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 15λ
/EUROPEAN/ Children's Films from 13 to 16 years old (PART ONE) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 7λ
/EUROPEAN/ Children's Films from 13 to 16 years old (PART TWO) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 5λ
/EUROPEAN/ Youngsters' Films from 17 to 20 years old (PART ONE) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 20λ
/EUROPEAN/ Youngster's Films from 17 to 20 years old (PART TWO) (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 10λ

International Competition Section / Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

INTERNATIONAL / Children's Films up to 12 years old & from 13 to 16 years old (2020)
 • Camera Zizanio
 • 46min
/INTERNATIONAL/ Youngsters' Films from 17 to 20 years old (2020)
 • Camera Zizanio
 • 1ω 17λ